MyLightningDetection

Statistik

Statistik för station Hechingen

Här hittar man lite statistik avseende TOA blixtspårningsstation Hechingen.

  • Firmware: 22

Allmän statistik för senaste timmen

  • Station aktiv: Nej
  • Senast aktiv: 87,645.7 minuter sedan
  • Senast uppdaterad: 15.6 minuter sedan
  • Senaste upptäckta urladdning: 2018-06-13 14:59:55
  • Senaste signal: 2021-08-18 17:36:53

GPS

Information om GPS mottagaren, som används för att ta emot exakt tid och plats. Är det känt visas även antennriktningarna nedan (röd, grön).

  • Senaste position: 48.367535° / 8.966871°
  • Senaste tid utan GPS: 2018-10-25 14:00:19

Antal blixtar

Här visas det totala antalet urladdningar per timma som identifierats av blixtspårningsnätverket samt antalet identifierade urladdningar per timme från stationen Hechingen och medelantalet för alla stationer.

Grafer: Blixtstatistik

Antal signaler

Antalet mottagna signaler per timme från stationen Hechingen tillsammans med medelvärdet för alla stationer.

Grafer: Signalstatistik

Andelar/proportioner

Blixt och lokaliseringsandelen är viktiga parametrar för en korrekt inställning av station. Beräkning:
Lokaliseringskvoten = (upptäckta blixtar från stationen) / (signaler från stationen)
Blixtkvot = (upptäckta blixtar från stationen) / (antal blixtar på nätverket)

Grafer: Lokaliserings- och blixtandel

Avstånd till blixtar

Översikt om den egna lokaliseringsandelen genom avståndet från stationen. Även totalt blixtantal genom åvståndet visas.

Grafer: Blixtar i förhållande till avståndet

Riktning till blixtar

Egen lokaliseringsandel fördelat på den geografiska riktningen. För bättre jämförelse visas även det totala antalet blixtar.

Grafer: Blixtar i förhållande till riktningen